ວິດີໂອ

ຜູ້ຜະລິດເທບຊຽງໄຮ້ newera

ເທບແມ່ນເຮັດແນວໃດ

ເຄື່ອງຕັດແຜ່ນ BOPP ເທບທີ່ມີເຄື່ອງຕັດຕັດ, ແກນຫຼັກ